Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського Серія "Економічні науки"  
Головна Тематичні рубрики Етика Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Серія "Економічні науки"

visnyk.JPG (58933 bytes) ISSN 1995-0519 (print)
ISSN 2072-8263 (online)


Серія "Економічні науки", як окрема складова наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" видається в КрНУ з 2012 року.

Виходить два рази на рік.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 р. №41 серія "Економічні науки" наукового журналу внесена до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (свідоцтво про реєстрацію серії КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012 р.).

Статті журналу індексуються у реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), у світовій довідковій системі "ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY", міжнародних наукометричних базах даних "INDEX COPERNICUS" та "INSPEC", а також у національній базі даних "УКРАЇНІКА НАУКОВА" (реферативний журнал "ДЖЕРЕЛО"). У цей час у міжнародній базі даних "SCOPUS" розглядається заявка про включення до неї нашого журналу.

Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі економічних наук.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу, можна також на сайті у розділі Архів номерів. Статті розміщенні в pdf-форматі.

Автори надсилають статті до редакції журналу згідно зі встановленими вимогами до оформлення статей, що публікуються у кожному номері журналу, а також розміщені на сайті.

Мови журналу: українська, російська, англійська.

Консультації за телефоном: (05366) 3-10-15

або на e-mail: visnikekon@kdu.edu.ua

© Науково-дослідна частина КрНУ 2006 - 2022